Czy można założyć fotowoltaikę do domu we własnym domu?

jawisku fotowoltaicznym, które polega na tym, że niektóre materiały (np. krzem) pod wpływem światła wytwarzają prąd elektryczny.

Czy można założyć fotowoltaikę do domu we własnym domu? fotowoltaika dla domu

Jej działanie opiera się na zjawisku

Instalacja fotowoltaiczna jest systemem, który pozwala na pozyskanie energii elektrycznej z promieni słonecznych. Jej działanie opiera się na zjawisku fotowoltaicznym, które polega na tym, że niektóre materiały (np. krzem) pod wpływem światła wytwarzają prąd elektryczny.