Notice: Undefined offset: 2 in /home/platne/serwer15609/public_html/zorba/Controller/wpis/wpis.php on line 42
Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny | Zorba

przeglądy nagrzewnic olejowych

W wymiennikach kontaktowych

W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.
Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny.
Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddaprzeglądy nagrzewnic olejowych .